LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Osobnost MUDr. Oldřicha Hlaváče (1895 – 1942), vynikajícího pedostomatologa a také spisovatele publikujícího knížky s anekdotami a historkami o lékařích pod pseudonymem Alarich, nám již v LKS 7 – 8/2018 přiblížil doc. Otakar Brázda. Životní cestu Oldřicha Hlaváče tragicky zasáhly události roku 1938 a následná německá okupace. Za odbojovou činnost ve skupině Obrana národa byl zatčen a odsouzen k smrti. On a jeho spolupracovníci byli označeni za duchovní původce atentátu na Reinharda Heydricha. Oldřich Hlaváč byl popraven 18. prosince 1942 ve věznici Plötzensee v Berlíně. Letos mu byla odhalena pamětní deska v jeho rodišti, v Nalžovských Horách (dříve Stříbrné Hory).

Obnovená pamětní deska věnovaná Anně Malinové a MUDr. Oldřichu Hlaváčovi.

O této pietní události nás informovala Kateřina Jandíková z Československé obce legionářské:

V sobotu 20. 5. 2023 se v Nalžovských Horách konala pietní vzpomínka spojená s odhalením obnovené pamětní desky věnované významným rodákům tohoto města v Pošumaví, Anně Malinové a MUDr. Oldřichu Hlaváčovi. Zdánlivě odlišné životní příběhy spojila nejen krutá doba heydrichiády, ale především láska k vlasti a přesvědčení, že je třeba za naši zemi bojovat.

MUDr. Oldřicha Hlaváče jistě není třeba odborné stomatologické veřejnosti představovat. Kdo byla Anna Malinová, rozená Komárková? Počátkem roku 1942 se tato mladá vdova stala spolupracovnicí paraskupiny Anthropoid a doprovázela parašutisty po Praze a okolí, aby mladí vojáci byli méně nápadní. Mezi ní a Josefem Gabčíkem vzplanul milostný vztah a byla zřejmě jediná, které prozradil své pravé jméno, neboť v rámci operace Anthropoid používal Josef Gabčík krycí jméno Zdeněk Vyskočil. Anna byla zatčena gestapem dne 23. 6. 1942 a poté popravena v Mauthausenu 24. 10. 1942 ranou do týla, tedy ve stejný den a stejným způsobem jako stomatologové bratři Jan a Jiří Jesenští a jejich manželky.

Obnovení pamětního místa a organizaci pietního aktu zajistila Československá obec legionářská, Jednota Plzeň a vedení města Nalžovské Hory ve spolupráci se 4. brigádou rychlého nasazení „Obrany národa“ se sídlem v Žatci, Aeroklubem Plzeň Bory a rodinami Anny Malinové a Oldřicha Hlaváče. Na pietní vzpomínce vystoupila řada čestných hostů. Českou stomatologickou komoru zastupoval MUDr. Tomáš Brada, předseda OSK Klatovy.

U obnoveného pomníku byly vysazeny růže československého šlechtitele a vlastence Jana Böhma, odrůdy Ave Maria, které byly rodinami obou hrdinů symbolicky pojmenovány Anna a Oldřich.

Na pietní akci v Nalžovských horách za ČSK vystoupil MUDr. Tomáš Brada, předseda OSK Klatovy.
MUDr. Oldřich Hlaváč – Alarich.

16. 12. 2023

LKS 12/2023

LKS. 2023; 33(12): S183

Autor:

Fotografie

  • Kateřina Jandíková
  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: