LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Publikaci zpracoval kolektiv internistů se zkušenostmi jak z fakultních pracovišť, tak i z menších nemocnic a z terénní praxe. Jejím cílem je poskytnout rychlou odpověď na nejčastější akutní klinické problémy nejen v oblasti vnitřního lékařství, ale i v souvisejících oborech. Je ideálním zdrojem informací pro internisty na příjmových ambulancích, kde je třeba řadu akutních stavů skutečně řešit a ne je jen odeslat.

Snahou autorů bylo vytvořit příručku, jakou by si sami byli přáli mít k dispozici v době, kdy nastoupili do zaměstnání. Spoluautorem nebo recenzentem každé kapitoly je odborník specializující se na danou problematiku. Kniha je členěna na kapitoly rozebírající vybrané akutní stavy v konkrétním lékařském oboru, jako je kardiologie, pneumologie, gastroenterologie, nefrologie a urologie, endokrinologie, diabetologie, hematologie a onkologie, infektologie a imunologie atd. Součástí kapitoly věnované otorinolaryngologii je mimo jiné i rozbor diagnostiky a terapie akutní bolesti při polykání, jejíž příčinou mohou být například zánětlivá onemocnění, včetně stomatitidy nebo zánětu slinných žláz.

V závěru knihy nechybí lékové kompendium s přehledem indikací a kontraindikací. V současnosti jde o jedinou publikaci svého druhu na domácím knižním trhu obsahující ve svém 2. vydání aktualizované informace a konkrétní návody, jak postupovat v jednotlivých akutních stavech.