LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kniha předkládá jedinečné komplexní zpracování problematiky dětského polytraumatu a je určena lékařům na všech úrovních řetězce přežití: lékařům urgentní a intenzivní medicíny, anesteziologům, lékařům dětské intenzivní a resuscitační péče, ale i úrazovým chirurgům a dalším specializacím.

První třetina knihy se zabývá fyziologií dětského věku, patofyziologií, propedeutikou a terapií kritických stavů u dětí. Další část knihy popisuje jednotlivé etapy a specifikace péče o dětské pacienty s polytraumaty, od péče přednemocniční přes péči na urgentním příjmu, operačním sále a jednotce dětské intenzivní a resuscitační péče. Věnuje se diagnostice, terapii, všem základním a život zachraňujícím výkonům, upozorňuje i na nejčastější chyby v péči o zraněné dítě.

Část třetí kapitoly je věnována maxilofaciálnímu traumatu, konkrétně úrazům zubů, střední obličejové etáže, dolní čelisti, a kromě etiologie popisuje klinický obraz, diagnostiku a terapii.

V knize čtenáři naleznou nejen schematické kresby, ale také fotografie z vybraných chirurgických výkonů.