LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Publikace je koncipována jako učebnice pro lékaře všech odborností, zdravotnické záchranáře pracující na záchranné službě, operačních střediscích a urgentních příjmech, studenty medicíny a ošetřovatelství, pokročilé laické záchranáře ve složkách Integrovaného záchranného systému a všechny, kteří nemohou a nechtějí být závislí na mnoha konzultantech a kompletním technickém vybavení potřebném pro dokonalou diagnostiku v nemocnici.

Kniha je napsána ve slovenském jazyce a jedná se o první publikaci na Slovensku a pravděpodobně i jinde v zahraničí, která se zabývá zásadami odběru anamnézy a principy fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách přednemocniční neodkladné péče.

Při akutních stavech není čas zjišťovat všechny atributy kompletní anamnézy, ale nesmí se zapomínat na důležitá fakta. Kniha cílená na ty, kteří potřebují provést orientační diagnózu v terénu pouze na základě rozhovoru s pacientem, s využitím vlastních rukou a smyslů a případně s minimálním vybavením vozidla Zdravotnické záchranné služby, objasňuje například to, jak využít při stanovování diagnózy slabin odlišností přednemocniční diagnostiky ve prospěch pacienta, jak se vyhnout hrozícím rizikům z nedostatku informací, jak obejít nedostatek přístrojů na diagnostiku, jak hledat schované, ale důležité údaje v anamnéze a skryté příznaky při fyzikálním vyšetření. Velmi zajímavá je kapitola věnovaná problematice paradoxních nálezů a jejich interpretaci.

Oproti 1. vydání z roku 2013 přibylo ve 2. vydání 6 nových kapitol, další byly přepracovány a doplněny o nové poznatky.