LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vypisuje konkurz na postgraduálního studenta v oboru ortodoncie (3 roky – denní studium, nástup dle dohody), který se koná ve čtvrtek 4. 1. 2024 ve 13.00 hod. v posluchárně kliniky (pavilon N, 2. patro).

Přihlášky zasílejte na sekretariát Stomatologické kliniky s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem.

Na konkurz s sebou uchazeč přinese kleště na tvarování drátu.

Požadavky: vyhraněný zájem o obor, alespoň 1 rok praxe PZL (potvrzený), vítána aktivita SVOČ, publikační činnost, účast na odborných stážích a kurzech, znalost jednoho světového jazyka.

Požadovanou roční praxi PZL je možné absolvovat na Stomatologické klinice FNKV.

Kontaktní adresa: STOMSEC@FNKV.cz, předmět: KONKURZ ORTODONCIE