LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu oborů zubního lékařství a dalších medicínských disciplín, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v průběhu roku 2023.

LKS 2023

Recenzenty odborných sdělení včetně seriálu Malé ilustrované repetitorium byli:

doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.

MUDr. et MUDr. Jan Duška

MUDr. Adel El Lababidi, Ph.D.

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

MUDr. Tomáš Hlaďo

MUDr. Robert Houba, Ph.D.

MDDr. Filip Hromčík, Ph.D.

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

MDDr. Markéta Janovská

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., LL.M.

MUDr. Štefan Nátek, Ph.D.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.