LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zvažuji, že bych vyřadil ze ZUP bondovací materiál (adhezivum) pro zhotovení fotokompozitní výplně a zařadil ho k ordinačnímu materiálu, k režii. K jiným výkonům, třeba amalgámovým výplním či jiným, se adhezivum nepoužívá. Ale někteří kolegové ho takto zařazen mají. Myslíte, že by to byl při případné kontrole problém?

Takový úkon by jednoznačně byl znepřesněním kalkulací a zvýšil by riziko potenciálního problému u cenové kontroly. Nelze vyloučit, že pokud jsou objemy (v Kč v rámci účetní závěrky za účetní rok) takového materiálu velmi nízké a jeho pořizovací cena pro spotřebu na poskytnutí 1 ks velmi nemateriální, kontrolou projde bez povšimnutí. Každá cenová kontrola probíhá jinak a nelze si zde „odsouhlasit“, že takový postup projde, to by bylo chybné a nezodpovědné.

Metodicky se zcela jistě jedná o chybu, proto nutno upozornit, že se tedy nejedná o materiál použitelný u všech výkonů, a proto ho není správné řadit do kategorie ordinačního materiálu použitelného u všech výkonů. V praxi si kontrola může vyžádat jednotlivé konkrétní faktury za celý rok, které byly v kalkulaci užity jako ordinační materiál použitelný u všech výkonů, a napříč těmito fakturami (a jejich jednotlivými položkami) hledat a kontrolovat, zda tam někde zvlášť účtované položky (ZUP) nejsou. Přísnost kontroly lze těžko odhadovat, ale určitě bude o to přísnější, pokud bude ordinace disponovat vyššími zisky a majetky několik let po sobě, luxusními vozy apod.

Závěrem: doporučuji zavést procesní oddělování a účtování ZUPů, odměnou budou přesné kalkulace, které budou více odolné vůči cenovým kontrolám a hlavně umožní smysluplnější cenotvorbu výkonů, kterou většina ordinací bez kalkulací dělá chybně a rizikově obhajitelně pro cenovou kontrolu (u některých výkonů extrémní neobhajitelné zisky, někde zisky nulové až dokonce ztrátové).

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.