LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na konci loňského roku si redakce LKS vyměnila s nakladatelstvími novoroční blahopřání doprovázená vzájemným poděkováním za pravidelnou spolupráci (viz ilustrace – PF 2024 od nakladatelství Galén).

Redakce časopisu LKS, konkrétně externí redaktorka Alena Hladíková, již několik let průběžně sleduje novinky zejména v odborné medicínské literatuře. Ve spolupráci s redakční radou LKS pak vždy vytipujeme publikace, které můžou být pro zubní lékaře přínosné, ať už jde přímo o stomatologickou tematiku, nebo o jiné obory, které však mají se zubním lékařstvím určitý průsečík. Informace o těchto publikacích pak zveřejňujeme v LKS v rubrice Knihovna.

Velmi si vážíme spolupráce oslovených nakladatelství, která nám vždy ochotně poskytnou recenzní výtisk požadované knihy. Pravidelně spolupracujeme například s nakladatelstvími Galén, Grada Publishing, s. r. o., Maxdorf, Quintessenz, Triton. Jim i všem dalším děkujeme.

Recenzní výtisky, které získáváme, poté zůstávají archivovány v knihovně ČSK, která se nachází v pražském sídle Apolenka a je volně přístupná všem členům Komory.