LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Opět po roce, dne 15. 9. 2023, se v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech konalo slavnostní setkání k připomenutí významných osobností Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Program v kapli sv. Anny zahájil přednosta kliniky prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, uctěním památky Jana a Jiřího Jesenských, synovců zakladatele zubní kliniky prof. Jana Jesenského.

Jejich odkaz připomněli badatel Vlastislav Janík a ředitel Oblastního muzea Prahy–východ. Poté navázal český expert na zbraně Pavel Černý se svým příspěvkem, který byl věnován poctě hrdinům operace Anthropoid, a seznámil nás s peticí za důstojné pohřbení těchto odbojářů. Na závěr zaznělo několik barokních skladeb v podání varhaníka místní farnosti.

Druhá část programu probíhala v zahradě parku, kde jsme si připomněli osobnost prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc., a to prostřednictvím osobní vzpomínky Petra Dujky, majitele zámku Doudleby. Zahradní slavnost doprovodilo excelentní duo hudebníků. Pro zájemce byla připravena také komentovaná prohlídka sakristie kaple sv. Anny a interiéru Památníku národního útlaku a odboje, věnovaná k připomenutí slavného barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho, od jehož úmrtí letos v prosinci uplyne 300 let.

14. 10. 2023

LKS 10/2023

LKS. 2023; 33(10): S149

Autor:

Fotografie

  • Archiv Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha

Rubrika:

Téma: