LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Výběrové řízení

na školicí místo v oboru Ortodoncie, které se koná dne 12. 7. 2023 ve 13.00 hod. (8. patro, odd. D).

Podmínkou přijetí je minimální roční nepřerušovaná praxe jako praktický zubní lékař.
Termín nástupu je 1. 9. 2023. Písemné žádosti a strukturovaný životopis včetně dokladů o dosaženém vzdělání a průběhu dosavadní praxe zasílejte do 30. 6. 2023 na:

e-mail: renata.hercegova@fnmotol.cz

adresa: Stomatologická klinika dětí a dospělých FN Motol, Sekretariát, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5