LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktuálně připravovaný ročník Světového dne ústního zdraví (SDUZ) přinese především informace zaměřené na význam role rodičů a dalších rodinných příslušníků u dentální hygieny dětí. Toto téma, ale i obecné poznatky v oblasti ústního zdraví, budou šířeny různými způsoby, a to jak v přímém kontaktu s veřejností na jednotlivých akcích, tak mediálně včetně sociálních sítí.

Prostřednictvím lékařů, dentálních hygienistek a škol budeme distribuovat tištěné materiály a zdrojem informací budou také profily na sociálních sítích a webové stránky projektu Republika bez kazu, pod který je Světový den ústního zdraví zahrnut. Nové webové stránky budou spuštěny v průběhu ledna 2024 a naším cílem je naplnit je hodnotným edukativním materiálem v podobě textů, videí či podcastů.

Střední zdravotnické školy, Sdružení studentů stomatologie ČR, 3. LF UK, Asociace dentálních hygienistek ČR a další partneři budou edukovat děti a jejich rodiče napříč Českou republikou. Proběhnou návštěvy škol i akce pro širokou veřejnost, které hravou a zábavnou formou seznámí účastníky s důležitými poznatky v oblasti ústní hygieny a zdravé životosprávy.

Velká akce připravovaná v součinnosti s MČ Praha 8 se bude konat v Praze, a to 20. března 2024 v Kulturním domě Ládví. Program bude probíhat celý den a jeho součástí budou soutěžní stanoviště s tematikou dentálního zdraví, příprava zdravé svačinky, videokoutek a vystoupení Dětského baletu Praha s moderátorkou Nikolou Kokyovou, která získala titul Miss ČR v roce 2019. Akci organizovaně navštíví s pedagogy zhruba tisíc žáků MŠ a ZŠ Prahy 8 a v odpoledních hodinách je zvána široká veřejnost, a to nejen z Prahy 8. Přijít mohou všichni, kteří se o tématu chtějí dozvědět více a zároveň si užít zábavné odpoledne.