LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 24. – 27. 9. 2023 se v australském Sydney konal Světový kongres FDI (World Dental Federation). Největší zprávou je, že se Australanům podařilo obnovit světový stomatologický kongres v plné parádě.

Prezidentem-electem FDI byl v Sydney zvolen Dr. Nikolai Sharkov z Bulharska (uprostřed). Poprvé „člověk z východního bloku“ a velký úspěch naší diplomacie, která trvala několik let. Na fotografii je s viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., a prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc.

Kongres FDI od 2022 do 2026

Loni na podzim už covid-19 dozníval a v drtivé většině zemí nebyl problémem, ale nikdo si netroufl takovou akci organizovat, byť v malém. Jenom zasedal Světový stomatologický parlament náhradně ve Švýcarsku. Letos se výborně předvedli Australané. Rok 2024, tedy ten příští, opět zůstal neobsazen a kandidáti, kteří dopředu slíbili, že kongres FDI zorganizují, si netroufli něco takového risknout bez nějakého úspěšného „předskokana“. Na poslední chvíli se ujal organizování Istanbul, který má řadu svých problémů – a sami jsme zvědavi, jak se podaří takovou velkou akci uspořádat v blízkosti hned několika válečných konfliktů a v zemi, která sice obrovsky roste, ale má i nemalou inflaci. Tedy kolegové z Turecka ukázali nesmírnou odvahu, držíme jim palce, ale všichni jeli do Sydney velmi znejistěni.

To, co jsme ovšem v Sydney viděli, bylo neskutečné. To je důležité zejména pro naši Komoru, neboť v roce 2026, což je velmi brzo, kandidujeme na uspořádání takového kongresu v Praze a velmi potřebujeme, abychom navazovali na úspěšné předchozí ročníky. Nyní už víme, že rok 2025 bude patřit Číně, Šanghaji. Na jedné straně je velká naděje, že se Číňanům takovou akci podaří úspěšně zorganizovat, a na straně druhé je skutečnost, že je to opravdu velmi daleko od Prahy.

Bravo australským kolegům!

Kolegové z Austrálie, jejichž komoru vede charizmatický prezident Dr. Stephen Liew, zorganizovali v době covidu online světový stomatologický kongres a nyní uskutečnili ten fyzický. Měl přes 8000 účastníků a bylo to, řekněme, čtyři a kousek Pražských dentálních dní. Tedy akce opravdu veliká. Uvědomíme-li si, že Austrálie, co se týče počtu obyvatel (25,69 milionů), není nikterak lidnatá a vzdálenosti na tomto kontinentu jsou gigantické, mnohem větší než mezi evropskými metropolemi, byl to neskutečný sukces. Program byl naprosto skvělý. Běželo několik paralelních sekcí, vše výborně zorganizované. Viděli jsme řadu inspirativních nápadů, které jsme buď už zavzali do letošních PDD, anebo je využijeme v organizaci následujících ročníků.

Důležitá zasedání a výsledky

Samotné zasedání světového stomatologického parlamentu FDI probíhalo 21. – 30. 9. 2023. My jsme byli velmi úspěšní zejména v oblasti ERO, tj. evropské části FDI, kde se podařilo skupině pracující na digitalizaci a umělé inteligenci ve stomatologii, kterou vede ČSK, napsat a nechat odhlasovat doporučení pro využití AI ve stomatologii. Je to velký základ i pro práci Světové zdravotnické organizace (WHO) a třeba také Evropské unie, která tento dokument vezme v potaz a posléze asi bude řešen i v ČR. Tato skupina se pokusí dále řešit kooperaci v oblasti telemedicíny-teledentistry a DIY (Do It Yourself Dentistry), což jsou kriticky důležité věci pro vývoj oboru. Snažíme se spíše řídit, kudy vývoj půjde, než abychom čekali, jaké věci k nám přes Brusel dospějí.

Evropská organizace také odmítla kritiku ze strany WHO, že je v Evropě nejhorší stomatologie s největším počtem kazů. Skutečnost je zcela jiná – prostě se nejvíce zabýváme pacienty.

Byla započata další řada iniciativ z hlediska systémového zdraví. Rozjíždí se pracovní skupina, do které bychom rádi nominovali i naše členy, která řeší spolupráci stomatologie se zbytkem medicíny. Velmi intenzivně pracuje skupina připravující společné pozice v otázce tzv. korporátní stomatologie.

Světový stomatologický parlament opět potvrdil svůj neměnný postoj k amalgámu, tzn. snažit se postupně snižovat jeho využití, ale nesměřovat k nějakému konkrétnímu termínu, neboť řada zemí prostě nemá, a týká se to i České republiky, stejně kvalitní stomatologickou i ekonomicky vhodnou variantu pro některé indikace. Také je asi zbytečné nutit některé starší kolegy na sklonku kariéry, aby zcela měnili navyklé postupy. Není k tomu žádný medicínský důvod a navíc používáme v ČR odlučovače amalgámu, což řada zemí nemá.

Světová zdravotnická organizace i FDI velmi začaly bojovat s cukry, ve smyslu jejich nadužívání zejména u dětí. Podařilo se dojednat, že žádná akce nebude podporována organizací či firmou, která by vydělávala na prodeji cukru, aby si tak udělala jakýsi odpustek. Světová stomatologická organizace vedle tradičního důrazu na čištění zubů zvyšuje také důraz na to, aby zejména malé děti dostávaly co nejméně sladkostí a sladkých nápojů, aby si na ně nezvykaly jak z důvodů stomatologických, tak i z důvodů systémového zdraví.

Volby prezidenta FDI

Na konci jednání probíhaly volby. Souvisely s tím, že se funkce ujal nový prezident FDI, Američan Dr. Greg Chadwick, jehož kandidaturu před dvěma lety intenzivně podporovala ČSK. Slibujeme si, po sympatické prezidentce z Maroka prof. Ihsane ben Yahya, opět větší důraz na vědu, na systémové změny ve stomatologii a na reakce na nejnovější odborné a technologické trendy ve světě.

V Sydney proběhly volby nového prezidenta-electa i některých dalších orgánů. Pokračuje dramatický úpadek významu západní Evropy – všechny volby západoevropští kandidáti opět prohráli. Německá, švýcarská, francouzská, britská stomatologie přestávají mít klíčový vliv na dění ve stomatologii, což je jistě špatně. Řada těchto zemí žije v pocitu, že Němce, Francouze a Brity prostě všichni volit budou, protože jsou kvalitní a ze slavných zemí. Jenže ono to dá hodně běhání – a mnohé jiné země se derou na vrchol. Hned po kongresu jsem jel do Rakouska a Německa, protože musíme pozici Evropy společně posílit...

Naštěstí se daří nahrazovat západ Východoevropany. Všechny evropské posty opět získali zástupci z východní Evropy a poprvé se prezidentem-electem FDI stal a za dva roky se ujme úřadu Dr. Nikolai Sharkov z Bulharska, náš dlouholetý přítel. Právě on by tedy měl být prezidentem před kongresem FDI v Praze v roce 2026.

Východní Evropa postupně nahrazuje tu západní z hlediska tahounství ve světové stomatologii. Nadále je naprosto kritický vliv Asie a Spojených států, který do budoucna bude nejspíš převažovat. Doufejme, že v roce 2026 získáme pořadatelství Světového stomatologického kongresu a že se nám podaří, což je naším cílem, vrátit Evropu na výsluní včetně pomoci kolegům ze západoevropských zemí, aby se prezentovali a opět získali spolu s celou Evropou klíčové slovo.

18. 11. 2023

LKS 11/2023

LKS. 2023; 33(11): S158 – S159

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: