LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

ČSK společně se svými partnery organizuje další ročník celosvětového projektu World Oral Health Day – Světový den ústního zdraví (SDUZ), který se koná každý rok v březnu pod záštitou FDI. V České republice budou probíhat akce pro děti a dospělé opět v průběhu celého března.

Ukázka české verze edukačních materiálů z dílny FDI. Budou distribuovány na akcích SDUZ 2024.

Aktuálně připravovaný ročník SDUZ přinese především informace zaměřené na význam role rodičů a dalších rodinných příslušníků u dentální hygieny dětí.

Toto téma, ale i obecné poznatky v oblasti ústního zdraví, budou šířeny na akcích pro veřejnost, při návštěvách mateřských a základních škol a také prostřednictvím tištěných materiálů.

Do projektu se mohou zapojit zubní lékaři a dentální hygienistky ve všech krajích České republiky. V případě zájmu kontaktujte tiskové oddělení ČSK: dufkova@dent.cz.