LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Ivo Kučera (*1978) absolvoval v r. 2002 obor stomatologie na LF UK v Hradci Králové a v r. 2006 obor všeobecného lékařství na LF UK v Hradci Králové. Od r. 2003 pracuje na oddělení ÚČOCH Krajské nemocnice Liberec. V r. 2014 získal specializovanou způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře v oboru orální a maxolofaciální chirurgie a Osvědčení odbornosti PZL a PZL stomatochirurg. Je autorem nebo spoluautorem dvou publikací v české odborné literatuře.

Kontakt

 ivo.kucera@nemlib.cz

Články autora