LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Bc. Kateřina Mičánková (*1998) je studentkou magisterského oboru fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK, bakalářské studium absolvovala tamtéž. Ve své terapii pracuje s konceptem DNS dle prof. Koláře, Vojtovy reflexní lokomoce a viscerální manipulace s důrazem na komplexní pohled a psychosomatiku.

Články autora