LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ing. Jakub Strnad, Ph.D., (*1973) absolvoval studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v r. 1998 a následně zde obhájil i disertační práci (2003), která byla oceněna Cenou české sklářské společnosti. V letech 1996 – 1997 absolvoval zahraniční stáž na Irvine Ranch Water District, Irvine, CA, USA, v oblasti analytické chemie. Od r. 2004 byl vedoucím výzkumu a vývoje společnosti LASAK, od r. 2009 působí jako generální ředitel a jednatel společnosti. Je autorem více než 70 původních publikací
v recenzovaných časopisech, sbornících vědeckých konferencí, kapitol v monografiích a patentu v oboru biomateriálů a dentální implantologie. Pod jeho vedením získala spol. LASAK cenu Česká hlava za vývoj v oblasti povrchových úprav titanových implantátů (2010). Je členem vědeckých organizací The International Congress of Oral Implantologists (ICOI) a European Association for Osseointegration (EAO).

Kontakt

 strnad@lasak.cz

Články autora