LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
PDD

Tento termín si již můžete vyhradit ve svých diářích pro největší stomatologickou vzdělávací událost roku v České republice.

Česká stomatologická komora v současnosti připravuje podrobný program přednášek, které opět budou probíhat v jednotlivých tematických blocích.

Konkrétní informace budeme průběžně zveřejňovat na www.dent.cz, na Facebooku a v časopisu LKS.