LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Závěrečné jednání Rady poskytovatelů na Úřadu vlády s premiérem a ministrem zdravotnictví.

Dne 11. 10. 2019 se uskutečnilo závěrečné jednání Rady poskytovatelů na Úřadu vlády s premiérem a ministrem zdravotnictví. Podařilo se domluvit, že navýšení mezd nařízené Vládou ČR bude kryto proporčním navýšením úhradové vyhlášky. Stomatologie tak získala další prostředky.

Podrobné informace o průběhu jednání poskytovatelů viz str. 214 a o cenách stomatologické péče na rok 2020 viz str. S18 1– S183.

17. 11. 2019

LKS 11/2019

Print: LKS. 2019; 29(11): 212

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: