LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
CSK 3

Vážení členové ČSK, doporučujeme, abyste průběžně sledovali Aktuality na komorovém webu www.dent.cz v sekci Pro členy.

Nepřehlédněte:

  • Úhradový dodatek pro rok 2023 zdravotních pojišťoven RBK (6. 3.) a OZP (6. 3.).
  • Ochrana možných obětí domácího násilí (9. 3.). MZ ČR se obrací na poskytovatele zdravotních služeb s žádostí o spolupráci ve věci ochrany možných obětí domácího násilí z řad pacientů.
  • Nové číslo farmakovigilančního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv (23. 3.).
    Dokument Státního ústavu pro kontrolu léčiv je k dispozici ve formátu PDF.