LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Infekční komplikace v těhotenství jsou běžné a mnoho lékařů se obává v rámci antiinfekční terapie možného poškození plodu. Narůstající rezistence bakterií na antibiotika s sebou přináší mnohá úskalí, především ve volbě iniciálního antibiotika. Zároveň během těhotenství dochází k významným farmakokinetickým a farmakodynamickým změnám, které je třeba vzít v úvahu při dávkování antibiotik. Monografie je určena gynekologům, porodníkům, internistům, mikrobiologům, urologům a praktickým lékařům.

Období těhotenství a laktace je problematické, pokud jde o jakoukoli léčbu. I v tomto období však může být nezbytné provádět rozsáhlejší výkony, ve stomatologii spojené především s nutností nasazení antibiotické léčby. Kniha sice výslovně nezmiňuje žádné stomatologické výkony či riziková onemocnění dutiny ústní (což je škoda), poskytuje však komplexní přehled o metodách vyšetření a léčby vhodných v tomto citlivém období.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány například imunologii, mikrobiomu, otázce močových, respiračních a sexuálně přenosných infekcí, sepsi, mastitidě nebo očkování v těhotenství, včetně problematiky COVID-19.

Téma antibiotické léčby je součástí téměř všech kapitol a nechybí ani samostatná kapitola, v níž naleznete přehled a charakteristiku jednotlivých antibiotik spolu s jejich rizikovostí při indikaci v období těhotenství a laktace. Kniha je doplněna řadou přehledných tabulek a schémat.