LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Stalo se již dobrým zvykem, že Brněnské stomatologické fórum (BSF) je podbarveno adventní atmosférou. Bylo tomu tak i 1. 12. 2023 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre. Zájem zubních lékařů o tuto celodenní vzdělávací akci ČSK byl opět velký, stejně tak zájem firem, které se v hojném počtu na BSF prezentovaly.

Brněnské stomatologické fórum se 1. prosince 2023 neslo už v předvánoční náladě.

 

 

Přednosta plzeňské stomatologické kliniky doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., (vlevo) připravil pro brněnské publikum přednášku Antibiotika – antibiotická profylaxe a terapie ve stomatologii. MDDr. MUDr. Dávid Száraz (vpravo) z „domácího“ brněnského klinického pracoviště vystoupil k problematice odontogenních cyst.
O právních aktualitách účastníky BSF informoval Mgr. Jiří Slavík. Na snímku je spolu s ním bývalý předseda RK ČSK MUDr. František Hauser a současná předsedkyně RK ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková.
Se stomatologickou péčí o pacienty s rozštěpem čelistí seznámila publikum MUDr. Alena Bryšová, Ph.D., odborná asistentka ze Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně.
Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., se v úvodu BSF věnoval aktualitám z komorové činnosti, zejména chystaným změnám v úhradách a zákonech. Hovořil také o současnosti i budoucnosti AI v digitální stomatologii. Samostatnou odbornou přednášku v další části programu zaměřil na „sociální zubní implantologii“ s využitím 25letých zkušeností se snímatelnými náhradami na implantátech. Vpravo je slovenský kolega MUDr. Ján Kučera, Ph.D., z Košic, který zvolil téma Stimulácia osteogénnej aktivity autológnych tvrdých zubných tkanív ako kostného augmentačného materiálu.