LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V červnu vychází druhé číslo již 123. ročníku časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného čtvrtletníku, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 2/2023 publikuje tři odborné články. Původní práce s názvem Účinky nepsychotropních fytokanabinoidů na orální bakterie – in vitro studie je dílem kolektivu autorů P. Jirásek, D. Diabelko, F. Růžička, J. Storch, I. Voborná, J. Vacek z různých odborných pracovišť (Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc, Mikrobiologický ústav LF MU, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc). Přehledový článek Současné teoretické a metodologické přístupy dentální antropologie ke studiu morfologie dentice autorek P. Uhlík Spěváčkové a V. Merglové (Stomatologická klinika LF UK Plzeň) je založen na rešerších odborné literatury zaměřené na morfologii lidské dentice a přístupy dentální antropologie k jejímu studiu. Využito bylo zejména databází Web of Science a PubMed. Další přehledový článek od M. Starosty (Stomatologická klinika 1. LF UK Praha) přináší pohled na Historii transplantací zubů v České republice. Retrospektivně byla prozkoumána česká odborná literatura z let 1920 – 2021. V červnovém vydání ČSPZL je také zveřejněn sborník abstraktů 15. ročníku konference „Úsměv 023“, která se konala dne 24. 3. 2023 na Klinice zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci, a to v rámci akcí Světového dne ústního zdraví 2023.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Online objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na cspzl.dent.cz nebo www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).