LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V září vychází letošní třetí číslo čtvrtletníku ČSPZL, vědeckého recenzovaného časopisu. Toto číslo je distribuováno společně s časopisem LKS 9/2019 všem jeho odběratelům.

Časopis ČSPZL č. 3/2019 přináší tři odborná sdělení. První z původních prací pojednává o prognóze spinocelulárního karcinomu a jeho úspěšného odstranění. Sdělení o cytokompatibilitě anodizovaných povrchů titanových implantátů dospělo k závěru, že buňky kolonizují větší plochu v případě oxidovaných vzorků. Léčebnou alternativu náročných ortognátních operací nabízí pracovní postup chirurgického a ortodontického protokolu s využitím skeletálně kotvených miniplate dlah typu Bollard s elastickými mezičelistními tahy.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): 183

Autor:

Rubrika:

Téma: