LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V prosinci vychází čtvrté číslo již 123. ročníku časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného čtvrtletníku, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 4/2023 publikuje dvě odborná sdělení. Původní práce Nechirurgické ošetrenie peri-implantitídy pomocou mikroabrazívneho pieskovača s celkovou antibiotickou terapiou alebo bez nej je dalším dílem česko-slovenského kolektivu autorů ve složení M. Štefanatný, M. Starosta, R. Žižka, J. Štefanatná. Přehledový článek Metodické přístupy pro analýzu bakteriomu kořenového systému zubu postiženého apikální periodontitidou zpracoval kolektiv autorů S. Cerulová, D. Száraz, D. Gachová, M. Kapitán, P. Bořilová Linhartová z klinických pracovišť v Brně a Hradci Králové.

V tomto vydání je zveřejněn významný dokument, aktualizované Podmínky pro publikaci v časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, platné od 1. 1. 2024. Aktualizované Podmínky korespondují se snahou vydavatele a redakční rady ČSPZL přizpůsobit se hlavním směrům ve vědeckém publikování. Mimo jiné v nich je již zahrnuto, že články pro časopis ČSPZL je možné nabídnout redakci výhradně vložením rukopisu do redakčního systému na webu cspzl.dent.cz (na horní modré liště složka „Vložit rukopis“).

Kromě dalších odborných informací je v tomto vydání zveřejněn Rejstřík ČSPZL 2023, a to obsahový a jmenný.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Online objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na cspzl.dent.cz nebo www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).