LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Český rozhlas letos velmi pomohl v prevenci. Spoty ke Světovému dni ústního zdraví nabádající k hygieně dutiny ústní a mnoho „stomatologických“ rozhovorů – například moderátorka Patricie Strouhalová s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., dne 8. 6. 2023 v pořadu Káva o čtvrté.

22. 7. 2023

LKS 07-08/2023

LKS. 2023; 33(7–8): 118

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: