LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od ledna 2020 začnou platit nová pravidla, podle kterých se stanovuje výši ročního členského příspěvku. Změny se dotknou i tzv. absolventů, tedy členů Komory v prvních letech jejich členství v Komoře.

Podíl centrální Komory na ročním členském příspěvku absolventa je 0 Kč

Absolventi tradičně platí významně nižší roční členský příspěvek. Bude tomu tak i v příštím roce. Roční členský příspěvek se bude (tak jako dosud) lišit podle toho, ve které Oblastní komoře je absolvent zapsán. Celková výše ročního členského příspěvku pro absolventy se v roce 2020 bude pohybovat od 0 Kč do 1 000 Kč. Podíl centrální Komory (tedy to, co z vybraného ročního členského příspěvku připadne centrální Komoře) činí u všech absolventů 0 Kč.

Kdo bude nově platit jako absolvent?

Od ledna 2020 se za absolventa bude považovat každý člen Komory v kalendářním roce, ve kterém poprvé vstoupil do Komory, a v kalendářním roce bezprostředně následujícím. Možnost platit nižší příspěvky se tak rozšiřuje ze zaměstnanců na všechny členy Komory. Podmínkou však bude účast v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou. Znamená to, že pokud bude žadatel o zápis do Komory chtít platit v prvních dvou letech svého členství v Komoře roční členský příspěvek jako absolvent, bude se muset hned při vstupu do Komory přihlásit do vstupního vzdělávacího programu praktické zubní lékařství. Druhou podmínkou pak je, aby člen Komory absolvoval všechny povinné vzdělávací akce v rámci vstupního vzdělávacího programu PZL do čtyř let od ukončení vysoké školy. Pokud to nestihne, bude muset roční členský příspěvek zpětně doplatit. Jde o jedno z opatření ke zvýšení motivace členů Komory k tomu, aby celoživotní vzdělávání zahájili co nejdříve po ukončení studia.

Člen Komory zapsaný v roce 2019

Specificky v roce 2020 pak platí, že za absolventa se považuje nejen člen Komory, který vstoupil do Komory v roce 2020, ale i člen Komory, který do Komory vstoupil v roce 2019. Podmínkou je, že se zařadil do vstupního vzdělávacího programu PZL v roce 2019 nebo nejpozději do 30. ledna 2020. Pokud tedy člen Komory, jehož členství poprvé vzniklo v roce 2019, chce v roce 2020 platit roční členský příspěvek jako absolvent, má čas do konce ledna, aby zahájil vstupní vzdělávací program PZL. Je však dobré se zařazením do vstupního vzdělávacího programu nečekat až na poslední chvíli. Vše se lépe zvládne, pokud zařazení do vstupního programu proběhne již v roce 2019.