LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologická komora dne 14. 5. 2021 podpořila rozhodnutím představenstva ČSK společnou deklaraci EFOSA (European Federation of Orthodontic Specialists Associations), pod níž je podepsána také Česká ortodontická společnost. Deklarace je namířena proti vyvedení ortodoncie ze stomatologie do rukou laiků, zejména ve spojení s rozvojem CAD/CAM technologií a pokusů o zprůmyslnění ortodontické léčby. Je třeba využívat soudobých možností technologií, ale i udržet kontrolu nad diagnostikou a léčbou v kvalifikovaných rukách stomatologů.