LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

V posledních letech se vyplatí sledovat média a dělat víceméně pravý opak. Nechci zabíhat do historie, ale jen tento rok byl zase mediálně „vypjatý a krizový“. Ovšem z pohledu stomatologie to byl úspěšný a docela standardní rok. Po covidové anabázi a inflaci spojené s válkou i Green dealem letos rostly počty stomatologických výkonů (podle statistik zdravotních pojišťoven) a konečně se i na účtech ordinací projevilo navýšení sazeb z minulých let. Za první pololetí se rozdalo bezmála 9 miliard korun. Když jsem přišel do funkce v ČSK, bylo to 10 miliard za celý rok. Tedy platby pojišťoven se zvyšují dokonce o dost rychleji než inflace. Jak je to s cenami přímo hrazených nadstandardů, se lze jen dohadovat, ale mám pocit, že vesměs se daří ceny navyšovat. Ano, už vidíme, že řada pacientů pod vlivem katastrofických zpráv i při pohledu do své peněženky řadu ošetření odkládá a mnohem více než v minulosti jsou neloajální a hledají aktivněji svůj poměr cena/výkon. Politici tomu říkají „nedostatek stomatologů“, ale je to spíše velká poptávka po vysoké kvalitě za nízkou cenu bez čekání, což je asi něco, co v kombinaci všech tří faktorů nikde neexistuje. Snad toliko v mysli zákonodárců ČR.

Inflace tento rok byla fakticky velmi nízká a brzo novináři začnou psát, že vláda vše úspěšně zvládla, leč jen popíšou, co se stalo před rokem. Česko moc nerozumí tomu, jak se fakticky inflace měří. V novém roce asi vzrostou ceny. Dozajista i v ordinacích, minimálně na pojišťovnu. Vcelku to vypadá, že by nový rok mohl být úspěšný. Tak přes svátky na něj naberte síly a nenechte se otravovat sýčky, kteří nesou blbou náladu, ale nikoli peníze a klid!

Požehnané svátky a úspěšný nový rok!

16. 12. 2023

LKS 12/2023

LKS. 2023; 33(12): 211

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: