LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Již 15. ročník Dne výzkumných prací uspořádala Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha ve spolupráci se Stomatologickou společností ČLS JEP dne 2. 6. 2023.

Tato akce je tradiční příležitostí k setkání vědecky aktivních klinických pracovníků z celé České republiky a zároveň dává pregraduálním i postgraduálním studentům možnost přednést výsledky svých výzkumných prací. Letos bylo do celodenního programu zařazeno patnáct krátkých přednášek a zastoupeny byly všechny naše stomatologické kliniky. Po každém sdělení následovala diskuze a dotazy z pléna. Garanty akce byli MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., a Ing. Radka Vrbová, Ph.D., ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Jak je již dobrým zvykem, sborník abstraktů přenášek ze Dne výzkumných prací 2023 bude zveřejněn v zářijovém vydání časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 3/2023.

Garant akce MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., s přednášejícím MUDr. Martinem Kapitánem, Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF UK Hradec Králové.
Kaz raného dětství byl tématem MUDr. Evy Míšové, Ph.D., MBA, z motolské stomatologické kliniky. Vpravo: MUDr. Jan Schmidt, Ph.D., z královéhradecké kliniky odpovídá na dotazy ke studii o výskytu onemocnění COVID-19 mezi zubními lékaři.o dětství byl tématem MUDr. Evy Míšové, Ph.D., MBA, z motolské stomatologické kliniky.
MUDr. Jan Schmidt, Ph.D., z královéhradecké kliniky odpovídá na dotazy ke studii o výskytu onemocnění COVID-19 mezi zubními lékaři.

22. 7. 2023

LKS 07-08/2023

LKS. 2023; 33(7–8): 136

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: