LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

„Dentální desetiboj v praxi“ je název odborného programu Pražských dentálních dní 2019. Jeho obsah přilákal již přes tisíc účastníků. Místo konání však umožňuje větší kapacitu než loni, a proto se můžete na PDD stále ještě hlásit. Letošní 22. ročník mezinárodního kongresu se – jak už víte – koná v pátek a sobotu 4. – 5. 10. společně s veletrhem Pragodent 2019 v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

PDD 2019

Odborný program:

Polytematické zaměření bude akcentovat co nejširší možnost využití získaných informací v běžné praxi. Svůj prostor ale dostanou i úzce odborně specializovaná sdělení. Na sobotní odpoledne je připraven program určený sestrám a hygienistkám. Ve třech přednáškových sálech se během dvou dnů představí celkem jednačtyřicet přednášejících.

Po loňském zájmu o panelovou diskuzi odborný výbor PDD i letos zařadil stejný formát na začátek sobotního programu. Diskuze bude na aktuální téma „Resekce kořenového hrotu a její místo v současné stomatologii“. Diskutovat přijdou například dr. J. Krug, dr. V. Ščigel, dr. P. Kořínek, dr. D. Ott, dr. L. Hauer a další.

Praktické workshopy:

Odborný program kongresu jako obvykle rozšíří praktické workshopy, které jsou určeny pro registrované účastníky PDD:

  • Elektrické čištění zubů – bezpečnost a účinnost

PhDr. Michal Ferko (Oral B)

  • Šetrné ošetření parodontologického pacienta – lineární ultrazvuk

Jana Norkin, DiS. (Dürr Dental)

  • Socket preservation v praxi

Dr. Imre György Borzási (JPS, s. r. o.)

Společenský program:

Kongres slavnostně zahájí ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v pátek 4. 10. v hlavním kongresovém sálu v areálu výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech. V pátek večer jsou účastníci zváni na koncert – vystoupí Michal Prokop & Framus Five a pokračovat budou kapely YES Blues a Parolet.

Mezinárodní akce:

U příležitosti kongresu už tradičně pozvala ČSK k jednání představitele evropských dentálních asociací. Akce The Central European Round Table of the Leaders of Dentistry 2019 se uskuteční v pátek 4. 10. v areálu výstaviště.

Doprovodný program:

Všechny další doprovodné akce budou probíhat v prostorách ČSK na veletrhu Pragodent v Hale 2D.

On-line registrace už jen do 20. 9.

Poté možná ještě registrace přímo na místě 3. – 5. 10.

Podrobný program a on-line registrace: www.dent.cz (Vzdělávání / Kongres PDD)

Tištěný program byl vložen v LKS č. 5/2019.

Důležité upozornění k prezenci/registraci účastníků PDD:

Prezence/registrace účastníků PDD bude na výstavišti probíhat v Hale 2D, která je součástí areálu veletrhu Pragodent.

Pro vstup do areálu použijte ČESTNOU VSTUPENKU na Pragodent, kterou najdete v katalogu Pragodentu rozesílaném s tímto LKS č. 9/2019.