LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Docent Ivo Dřízhal byl dlouholetý čelný představitel české a česko-slovenské stomatologie, zejména parodontologie, který svůj profesní život spojil se Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové. Byl všeobecně respektovanou osobností, zkušeným pedagogem, vynikajícím výzkumníkem, organizátorem mnoha odborných setkání a oblíbeným přednašečem, erudovaným odborníkem nejen v oblasti parodontopatií, nýbrž i nemocí ústní sliznice a slinných žláz, uznávaným i v zahraničí.

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.

Mnoho práce vykonal pro odborné společnosti – Českou parodontologickou společnost, jíž byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou, Stomatologickou společnost ČLS JEP, European Federation of Periodontology, rovněž tak pro postgraduální vzdělávání mnoha zubních lékařů. Vychoval doslova několik generací svých následovníků, kteří se k němu vždy rádi hlásili. Pracovně aktivní byl až do podzimu roku 2021, kdy jej zdraví definitivně zradilo.

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., zůstane nezapomenutelnou postavou české a česko-slovenské moderní stomatologie. V září 2021 mu ČSK udělila čestný titul Osobnost české stomatologie.

Zemřel dne 22. 12. 2021 ve věku 82 let.

Čest jeho památce!

S úctou vzpomínají

Kolektiv pracovníků Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Česká parodontologická společnost

Česká stomatologická komora

22. 1. 2022

LKS 01/2022

Print: LKS. 2022; 32(1): 6

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: