LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K 1. 9. 2021 byl jmenován novým přednostou Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., patří k uznávaným odborníkům a oblíbeným přednášejícím vzdělávacích kurzů Komory.

Jménem Komory blahopřeje její prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: „Děkuji všem, kteří kdy pracovali pro plzeňskou Stomatologickou kliniku. Zejména pak současnému týmu v čele s odstupujícím přednostou doc. MUDr. Antonínem Zichou, CSc. Bylo mi radostí dát hlas Komory novému přednostovi doc. MUDr. et MUDr. Lukáši Hauerovi, Ph.D., při jeho volbě novým přednostou. Jedná se o uznávaného odborníka, který má velký respekt u členů ČSK a je oblíbeným přednášejícím. Ať se daří medicína, přeji spoustu skvělých absolventů a nových učitelů! Česká stomatologie drží palce všem našim alma mater, ať vzkvétají!“

Česká stomatologická komora