LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vědecká rada ČSK zasedala dne 3. 4. 2023 v Apolence.

Vědecká rada ČSK, 3. 4. 2023, Praha.

Věnovala se problematice odborníků Komory a soudních znalců, kterých zdaleka není dostatek. Členové VR ČSK, zástupci odborných společností, byli požádáni o získání odborníků Komory i soudních znalců v jednotlivých odbornostech. Byla podána zpráva o práci mezioborové skupiny k dentálním fokusům. Na základě tohoto projektu má kardiologická společnost zájem o hlubší spolupráci s ČSK. Doc. Lukáš Hauer hovořil o druhé mezioborové pracovní skupině, která se věnuje antibiotické profylaxi a terapii ve stomatologii.

13. 5. 2023

LKS 05/2023

LKS. 2023; 33(5): 82

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: