LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slavnostního sněmu ČSK, který se konal 17. září 2021 v Trojském zámku, se bohužel nemohly některé oceněné osobnosti osobně zúčastnit. Ocenění jsou jim proto postupně předávána při dalších vhodných příležitostech.

U příležitosti Slavnostního dne s dětskou stomatologií, který pořádala Česká společnost pro dětskou stomatologii společně se Stomatologickou klinikou dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol dne 3. 12. 2021, předal prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., čestný titul Osobnost české stomatologie dvěma představitelkám české pedostomatologie. Ocenění osobně převzala prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., z Brna (na horním snímku). Za MUDr. Kristinu Ginzelovou z motolské kliniky, která se bohužel i tentokrát musela na poslední chvíli omluvit, ocenění (na dolním snímku) převzala její dlouholetá kolegyně prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA.

22. 1. 2022

LKS 01/2022

Print: LKS. 2022; 32(1): 3

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: