LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na letních cestách si mnozí z vás, vážení čtenáři, dobře všímají, jak to dělají kolegové v zahraničí. Třeba jak poutavě a vtipně „propagují“ své ordinace. Svědčí o tom i fotografie, kterou redakci LKS zaslal MUDr. Michal Krejčík z Brandýsa nad Orlicí:

„Zubní prevence hrou – i takto vesele může vypadat vývěsní cedule zubní ordinace. Lublaň, Slovinsko.“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

19. 10. 2019

LKS 10/2019

Print: LKS. 2019; 29(10): S177

Autor:

Fotografie

  • Michal Krejčík

Rubrika:

Téma: