LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Život se konečně vrací do normálních kolejí a z fotografií, které nám, vážení čtenáři, posíláte do redakce, je jasné, jak moc už jsme se na to všichni těšili. Chcete si udělat výlet? Třeba vás bude inspirovat snímek a text, který nám zaslala MUDr. Marcela Macáková z Hořic:

„Mezinárodní setkání sochařů se v Hořicích v Podkrkonoší pořádají již od roku 1966. Autoři vytvářejí sochy z hořického pískovce v nádherném prostředí opuštěného historického lomu sv. Josefa. Zde je jim také poskytováno potřebné zázemí a technické vybavení.

Výsledná sochařská díla jsou instalována v jedinečné přírodní galerii na vrchu sv. Gotharda, kde je již nyní možné zhlédnout 86 plastik mapujících současné světové sochařství. Od ročníku 2002 sochařského sympozia jsou plastiky trvale instalovány v nově založeném Sochařském parku II, situovaném v krajinném prostředí na severovýchodním okraji Hořic.

Od roku 2003 organizátoři Hořického sympozia vytvořené plastiky pravidelně na jeden rok zapůjčují do Hradce Králové. V rámci akce Nábřeží sochařů se zde návštěvníkům nabízí možnost prohlédnout si je v centrální části města – na Náměstí svobody a nábřeží Labe. Vernisáž, konaná vždy začátkem srpna, je doprovázena dalšími kulturními aktivitami. Po roce se plastiky opět vrací do Hořic, kde jsou definitivně umístěny v Sochařském parku II.

Jedné z těchto plastik v přírodě říkám komplikovaná extrakce čtyřkořenového moláru.“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

20. 6. 2021

LKS 06/2021

Print: LKS. 2021; 31(6): S112

Autor:

Fotografie

  • Marcela Macáková

Rubrika:

Téma: