LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Červen je branou do letních pohodových či naopak dobrodružných dnů. Je spojen se samými příjemnými věcmi. Například s vůní sladkých jahod. Jednu takovou vám, vážení čtenáři, nabízí MUDr. Dalibor Badal z Brna:

„Posílám vám letní pozdrav a to, co mi donesly děti ze zahrady – tohle prý musím vidět, protože je to jahoda ve tvaru zubu. O tuto kuriozitu se chci s vámi podělit a popřát krásné léto celé redakci a všem čtenářům LKS.“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

17. 6. 2023

LKS 06/2023

LKS. 2023; 33(6): S104

Autor:

Fotografie

  • Dalibor Badal

Rubrika:

Téma: