LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
PF 2024

Vážení čtenáři,

pro závěr letošního 33. ročníku časopisu LKS jsme pro vás opět z redakčního „šuplíku“ vybrali žánrovou vánoční fotografii. Děkujeme vám za vaše příspěvky, ohlasy na zveřejněné články a za přízeň, kterou naší a hlavně vaší „elkáesce“ soustavně věnujete, ať už čtete tištěný časopis, nebo sledujete jeho elektronickou verzi na www.lks-casopis.cz. Každé vaše vlídné hodnocení je pro nás povzbuzením a každé kritické slovo důvodem k zamyšlení.

Jménem redakce a redakční rady LKS vám přejeme klidné a příjemné vánoční svátky v kruhu vašich blízkých a přátel a do nového roku 2024 hodně zdraví a důvodů k radosti a dobré náladě.

Fotografii do redakce zaslal MUDr. Josef Cimburek ze Skutče a připojil tento vzkaz:

„Pěkně zdravím všechny kolegyně a kolegy a posílám náš zoubkový stromek, který pravidelně zdobíme v čekárně již asi pět let. Jako zubní lékaři máme štěstí, že můžeme coby ozdobičky použít symbol naší práce, lékaři z řady jiných oborů takovou šanci nemají, že...“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

16. 12. 2023

LKS 12/2023

LKS. 2023; 33(12): S188

Autoři:

Fotografie

  • Josef Cimburek

Rubrika:

Téma: