LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Každoročně si v únorovém LKS připomínáme svátek sv. Apoleny, patronky zubních lékařů, který připadá na 9. 2. Právě po ní se také jmenuje pražské sídlo ČSK – Apolenka. Na počest naší patronky jsme letos vybrali fotografie s originálně poetickým pohledem na stomatologické téma. Zaslal nám je MUDr. Dalibor Badal z Brna: „Rád bych se se čtenáři LKS podělil o zajímavá exlibris. Objevil jsem je loni na výstavě uměleckých exlibris v Polsku. Tato byla konkrétně vytvořena pro naše polské kolegy, zubní lékaře Annu a Jacka Skowronek, kteří mají společnou ordinaci ve městě Tychy. Zaujalo mě, jakou něžnou poetiku a vtip lze nalézt u běžných zubařských nástrojů a zubních náhrad.“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

17. 2. 2024

LKS 02/2024

LKS. 2024; 34(2): S32

Autor:

Fotografie

  • Dalibor Badal

Rubrika:

Téma: