LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jedna společnost na mě velmi tlačí, abych zaplatila vysokou cenu za službu, kterou jsem si pro svoji ordinaci prý objednala po telefonu. Nepamatuji si, co jsem jim do telefonu na jejich nabídku přesně řekla, ale vím určitě, že jsem jim hned druhý den napsala, že od nich nic nechci a že od smlouvy odstupuji. Je možné, že by smlouva uzavřená po telefonu platila, i když jsem od ní odstoupila? Jak mám postupovat, abych se příště do podobných potíží nedostala?

Obecně je možné platně uzavřít smlouvu po telefonu. Pokud takovou smlouvu uzavře podnikatel (např. poskytovatel zdravotních služeb), nemůže využít možnosti odstoupení do 14 dnů bez udání důvodu. Tuto možnost mají totiž pouze spotřebitelé. Jestliže tedy poskytovatel akceptuje po telefonu nabídku služby či zboží, které se týkají jeho podnikání, smlouva může platit.

Telefonické nabídky zboží či služeb, které cílí na zubní lékaře, jsou velmi časté. Operátoři bývají velmi přesvědčiví, dokážou vzbudit dojem, že nabízejí něco, co zubní lékař nezbytně potřebuje. Často argumentují tím, že nabízené věci či služby jsou nutné ke splnění některé zákonné povinnosti poskytovatele zdravotních služeb. Současně je třeba vědět, že operátoři hovory nahrávají, případnou akceptaci nabídky proto mají zaznamenánu.

K telefonickým nabídkám je třeba přistupovat velmi ostražitě. Je vhodné se vyhnout jakýmkoliv projevům souhlasu s čímkoliv. Zaznamenaný projev souhlasu se totiž později může objevit v jiném kontextu, než ve kterém byl ve skutečnosti vysloven. Na otázky, které zjišťují totožnost volaného (např. Hovořím s panem doktorem XY?) nebo žádají potvrzení kontaktních údajů (Je Vaše telefonní číslo/Vaše adresa XY?), je dobré vůbec neodpovídat. Stejně tak není třeba odpovídat na otázky směřující k tomu, zda volaný plní tu či onu zákonnou povinnost poskytovatele zdravotních služeb. Nikdo s výjimkou příslušných úřadů není oprávněn takové otázky klást a příslušné úřady se neptají po telefonu. I když se nabídka jeví jako zajímavá, je výhodné, pokud bude volaný trvat na tom, že si chce ještě všechno v klidu rozmyslet, případně si vyžádá nabídku písemně (např. e-mailem). Rozhodnutí pod tlakem (ať už ze strany operátora, nebo např. v časovém stresu) může přinést řadu problémů.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)