LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přední čeští odborníci po delší době přinášejí publikaci na téma HIV, neboť péče o HIV pozitivní pacienty se dnes netýká jen specializovaných pracovišť, ale čím dál tím více proniká do všech zdravotnických a sociálních zařízení.

Autoři si nekladou za cíl podat detailní přehled dané problematiky, jde především o to srozumitelným způsobem poskytnout základní informace široké odborné veřejnosti, která s těmito pacienty může přijít do styku.

V rámci publikace jsou probrány aktualizované kapitoly, jako je epidemiologie a diagnostika HIV, patogeneze, klinika a léčba. Kniha je obohacena o nové, aktuální otázky, k nimž patří preexpoziční a postexpoziční profylaxe či HIV v ordinaci praktického lékaře. Stejně tak můžou být informace uvedené v publikaci velmi přínosné pro praktické zubní lékaře, kteří se s těmito pacienty ve svých ordinacích běžně setkávají a dokonce můžou být první, kdo možnost této závažné diagnózy stanoví.

Text je bohatě doplněn přehlednými schématy, tabulkami a zajímavou obrazovou dokumentací.

18. 9. 2021

LKS 09/2021

Print: LKS. 2021; 31(9): 184

Autor:

Rubrika:

Téma: