LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na základě voleb do výboru a revizní komise Stomatologické společnosti ČLS JEP došlo 10. 5. 2023 k výměně členů těchto orgánů, a to po ukončení mandátu předchozího vedení společnosti.

Novými členy výboru společnosti se stali na příští čtyři roky doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. (předseda), prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA (místopředseda), prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (vědecký sekretář), MUDr. Jiří Borovec, Ph.D., a doc. MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D. Členy revizní komise byli zvoleni doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. (předseda), doc. MUDr. Eva Gojišová a MUDr. Zora Venclíková, CSc.

Podobně jako jiné součásti ČLS JEP je i Stomatologická společnost oficiálním poradním orgánem státních institucí v řadě otázek týkajících se odborných záležitostí v oboru stomatologie či zubního lékařství. Spolupracuje při tom s odborníky přizvanými ad hoc, s dalšími odbornými společnostmi a orgány České stomatologické komory.

Nové vedení společnosti, která má dlouholetou tradici, se bude snažit o obnovení a rozvoj dalších odborných aktivit s co nejširší účastí stomatologické veřejnosti. „Purkyňka“ je také místem velmi přínosných a užitečných konfrontací našeho oboru s jinými oblastmi medicíny, zastoupenými ostatními odbornými společnostmi existujícími v jejím svazku. Udržet s nimi krok, neztratit kredit odbornosti, však není vůbec snadné. Předpokládá to sledovat, studovat a na domácí podmínky adaptovat aktuální odborné trendy a vědecké poznatky v oboru a vsadit při tom na úzkou spolupráci stomatologů a zubních lékařů všech odborností. Doufejme, že úsilí nového vedení společnosti nebude zbytečné a posílí tak postavení stomatologie jakožto plnoprávného medicínského oboru.