LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Už podruhé se sešly stomatologické komory České republiky, Bavorska, Saska, Švábska a tentokrát nejenom Dolního, ale celého Rakouska v Karlových Varech na kongresu, a to v pátek 19. 5. 2023. Tento projekt se stal unikátní mezinárodní vzdělávací akcí s hodnotným odborným programem, která se letos konala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, Karlovarského kraje a města Karlovy Vary.

ČSBR 2023

Od pohnuté historie ke společné budoucnosti

Po průlomovém kongresu v minulém roce bylo toto setkání vlastně obyčejné, protože nebylo už potřeba velikých a obrovských slov o tom, že Češi a Němci si odpouštějí minulost a začínají spolu více spolupracovat. Že spolu „dokonce“ mohou mluvit německy a nikoli jen anglicky. Vše běželo přirozeně. Ukázkou atmosféry bylo, že si na konci setkání prezidenti komor navzájem tykali a celkově se charakter komunikace dostal na stejně přátelskou úroveň, jakou máme třeba s kolegy ze Slovenské komory zubných lekárov. Je to velká změna a do budoucna pro nás nepochybně velký politický i odborný přínos. Krátce řečeno, němečtí a rakouští kolegové jsou v řadě věcí napřed a pro nás velkou inspirací, jak věci u nás nastavit, aby fungovaly „aspoň“ jako u západních a jižních sousedů.

Pro naši paměť byla nesmírně cenná přednáška doc. MUDr. Otakara Brázdy, CSc., který vlastně odkryl, na zadání Komory, pozapomenutou historii výuky stomatologie v německém jazyce na Karlově univerzitě. Připomněl velká jména i jejich osudy. Historie stomatologie v Česku, vezmeme-li to zemsky, tedy i s ohledem na kolegy, kteří hovořili česky, slovensky nebo německy, ukázala svoje široké základy a i období, kdy „profesorská stolice“ v Praze lákala osobnosti z většího kusu Evropy než dnes. Zajímavá byla i přednáška RNDr. Tomáše Vylity, Ph.D., o balneoterapii, která ukázala, že se nejedná o historicko-dovolenkovou záležitost, ale byla prezentována skutečná přírodovědecká data tvořící podklady léčby, která se provádí v Karlových Varech.

Politicko-organizační blok komor

Politicko-organizační blok byl tentokrát tvořen velkou diskuzí komor na téma dentálního týmu. O tom, kdo a jak smí pracovat v našich ordinacích, kdo a jak smí školit. ČSK vyjádřila svůj názor, který jsme publikovali v předchozím vydání LKS 6/2023. Směřuje k tomu, abychom měli více spolupracovníků, a to nejenom z řad lidí, kteří se rozhodli v dětství studovat na zdravotnických školách, ale chtěli bychom dostat do zdravotnictví i lidi zralého věku, kteří se tam rozhodnou pracovat. Kolegové v německy mluvících zemích jsou významnou inspirací v tom, že si vše organizují a zaštiťují a nemusejí čekat, co se „urodí“ v rezortu školství mimo naši kontrolu.

Odborná část

Pak už byl čas na odbornou část. Skvělá přednáška „Implantát – protetika: Současná řešení složitých případů“ prof. Dr. Jörga Neugebauera, kterou zařídilo Švábsko a Bavorsko, ukázala různé varianty protetického ošetření v implantologii. K vidění byly inovativní postupy založené na digitální stomatologii zkracující a zlevňující celou léčbu. Vše směřuje k dřívějšímu usazení definitivních prací, často bez provizionalizace díky modelaci a vyzkoušení digitálních modelů.

Saská komora v přednášce „Protetické aspekty u starších osob a osob vyžadujících péči“ od OA PD Dr. med. dent. Michaela Rädela, M.Sc., zdůraznila to, co je do budoucna velmi důležité, tedy že většina našich pacientů nejsou mladí a bohatí lidé, ale velmi často staří a nemohoucí lidé, kteří žijí v nejrůznějších léčebnách a seniorských domech a potřebují, abychom pro ně našli ošetření. Kolegové demonstrovali tradiční, velmi vysokou kvalitu německé stomatologie ve smyslu snímatelných prací od zdánlivě velmi jednoduchých až po velmi komplikované, které však mají velmi vysoký poměr užitných vlastností vzhledem k ceně.

Rakouská komora prezentovala přednášku „Management péče o chrup přiměřený věku“, s níž vystoupil Ass. prof. Dr. Florian Pfaffeneder-Mantai, MA. Zabývala se tím, jak skutečně staří lidé žijí z hlediska zubního zdraví v nejrůznějších institucích, co vše potřebují, jaká je úroveň hygieny, ale hlavně jak se tím do budoucna zabývat. Vznesla otázku mobilní stomatologie, ať už je to například diagnostika pomocí scannerů, nebo i opravdu možnost zajíždět do některých institucí, abychom co nejlépe a zároveň co nejefektivněji ošetřili tuto stále se zvětšující část naší populace.

Česká stomatologická komora v sestavě doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., a doc. MUDr. Petr Němec, CSc., představila projekt Fokální infekce, který velmi zaujal kolegy z Německa i z Rakouska. U příležitosti této akce naše webové stránky www.fokusy.cz již fungují i v němčině a angličtině a těšíme se na reakce kolegů z celého světa.

Na pozvání ČSK si Assoc. prof. Dr. Steven P. Engebretson, DMD, MS, (USA) připravil přednášku „Parodontitida a celkový zdravotní stav“. Autor velmi detailně prošel důkazy, které medicína má či nemá o vlivu stomatologie na celkové zdraví a o tom, zda můžeme či nemůžeme určitá onemocnění ovlivnit stomatologickými výkony. Vycházel z opravdu exaktních studií, jakkoli se nám někdy výsledky mohou zdát ne úplně ideální z hlediska toho, co se bez dat traduje.

Celá akce byla zakončena koncertem karlovarských symfoniků v komorním obsazení, což bylo nejen vynikající tečkou za celým setkáním, ale zároveň, doufejme, i startovacím bodem do dalších let spolupráce, a to nejenom při odborných akcích.

Shrnutí přednášky doc. MUDr. Otakara Brázdy, CSc., zveřejňujeme v rubrice Historie na str. S113 – S115.
Zleva: náměstek primátorky města Karlovy Vary Mgr. Tomáš Trtek, prezident LZKS (Sasko) Dr. Thomas Breyer, prezident ÖZAK (Rakousko) Dr. Hannes Gruber, vedoucí odboru zdravotnictví Karlovarského kraje Ing. Alena Šalátová, prezident BLZK (Bavorsko) Dr. Frank Wohl, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Hostem ČSBR byl předseda ZBV Schwaben Dr. Christian Berger.
V bloku tematicky zaměřeném na dentální tým za LZKS vystoupil Dr. Hans-Rainer Fischer.
ČSK na téma Fokální infekce, zleva jsou: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., a doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
Fotografie je z online přednášky „Implantát – protetika“ prof. Dr. Jörga Neugebauera (Bavorsko).
V odborném programu dále vystoupil OA PD Dr. med. dent. Michael Rädel, M.Sc., (Sasko).
Assoc. prof. Dr. Steven P. Engebretson, DMD, MS, (USA).
Ass. prof. Dr. Florian Pfaffeneder-Mantai, MA (Rakousko).
Do odborné diskuze se aktivně zapojil student 1. LF UK Praha Maximilian Woellersdorfer.
Mezinárodní vzdělávací akci v karlovarském Grandhotelu Pupp si pochopitelně nenechaly ujít dentální firmy.
Slavnostní tečkou za celodenním programem byl koncert v podání Komorního orchestru Karlovarských symfoniků KVS. Na repertoáru byly skladby W. A. Mozarta a A. Vivaldiho.

22. 7. 2023

LKS 07-08/2023

LKS. 2023; 33(7–8): 127–129

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: