LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Své první kulaté jubileum oslavila akce s názvem Škachův den s plnou parádou. Sál Divadla U Hasičů zaplnilo 28. 2. 2019 přes dvě stě šedesát posluchačů. V celodenním programu vystoupilo devět přednášejících, kteří si připravili témata poutavá nevšedním pohledem či myšlenkou, a nebo třeba způsobem přednesu.

Během deseti let se na Škachově dni představila pěkná řádka lektorů a někteří z nich se již stali pravidelnými spolupracovníky. Na snímku z letošního ročníku jsou zleva: MUDr. Michal Král (Olomouc), MDDr. Nikola Králová (Olomouc), MUDr. Martina Havlíčková (SZÚ), doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. (Bratislava), doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. (Hradec Králové), MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA (Praha), prof. MUDr. Zdeněk Broukal, DrSc. (Praha), MUDr. Ladislav Kindl (Praha), MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. (Praha).

Nabídnout sdělení, která budou nadstavbou každodenní rutiny, rozšíří obzory a upozorní na nové vědecké poznatky i na souvislosti, jež si ne vždy uvědomujeme, to je cílem organizátorů Škachova dne. Program obsahoval především stomatologická témata s přesahem do dalších medicínských oborů. Například se hovořilo o důležitosti správně provedené anamnézy s akcentem na vzrůstající význam gerostomatologie a o nové klasifikaci parodontopatií (L. Korábek), o virových infekcích dutiny ústní a dýchacích cest (M. Havlíčková), o ortodoncii z pohledu dentální hygieny (M. Koťová), o tom, zda jsou pro léčbu parodontitidy vhodná antibiotika (I. Erdelský), o periimplantitidě jako komplikaci moderní stomatologie (N. Králová). Především posluchačky zaujaly nové vědecké poznatky prezentované ve sdělení „Perinatální programování chuťových preferencí a riziko zubního kazu“ (Z. Broukal) a velký úspěch měla prakticky laděná přednáška a workshop k základní neodkladné resuscitaci (M. Král). Velké pozornosti se těšila i dvě témata z oblasti právnické a provozní problematiky (T. Mudra a R. Šmucler).

Během desetileté existence se Škachův den díky své stále zajímavější obsahové náplni posunul mezi vzdělávací akce, které stojí za pozornost zdaleka nejen dentálních hygienistek, jimž je zejména určena. Více informací najdete na www.skachuvden.cz.

K hostům každého ročníku vždy patřil prezident ČSK. Současný prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro posluchače připravil výklad zákonných norem ke spolupráci zubního lékaře a dentální hygienistky. Na snímku je s MUDr. Ladislavem Kindlem.
Anesteziolog MUDr. Michal Král začlenil do své přednášky řadu praktických ukázek a ochotně trénoval se zájemci nácvik základní neodkladné resuscitace i během poledního workshopu.
Jubilejní ročník Škachova dne se těšil hojné účasti. Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze. V čele organizačního týmu stojí MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, a MUDr. Ladislav Kindl.

21. 4. 2019

LKS 04/2019

Print: LKS. 2019; 29(4): S65

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: