LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktualizované zpracování agendy včetně zařazení všech členů dentálního týmu, nových měření, protokolů, vyjádření ředitele odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR a doplňujících informací k rizikovým faktorům pro správné vedení kategorizace naleznete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory/Provozování zubní praxe/KHS/Kategorizace prací).