LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Bylo příjemné, že na konci pátečního jednání představenstva ČSK (8. 12. 2017) proběhl společenský večer s varhanním koncertem v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Na který přijali pozvání i prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, prezident ČLékK PharmDr. Lubomír Chudoba a předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, čímž byla demonstrována velmi intenzivní spolupráce, která mezi našimi organizacemi je. Díky jednotě lékařských organizací se daří v poslední době řadu problémů nejenom pojmenovat, ale i vyřešit.