LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) letos slaví již 70. výročí od svého založení. Při té příležitosti byla v pondělí 19. 6. 2023 uspořádána konference v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF.

Společná fotografie účastníků konference k 70. výročí IPVZ.

Konference se zúčastnila řada významných hostů nejen českého zdravotnictví, ale i akademické obce. Českou stomatologickou komoru reprezentoval její prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Nezůstal pouze u oslavných slov, ale jako jediný z hostů připravil také prezentaci. Mimo jiné vysvětlil, proč je pro stomatologii lepší systém průběžného a stálého vzdělávání a nikoli systém atestací „v mládí“. Stomatologie může s IPVZ spolupracovat na mnoha projektech ať už digitálně, nebo hybridně, aby se vzdělávání zjednodušilo a decentralizovalo. Nemluvě o aprobacích.

22. 7. 2023

LKS 07-08/2023

LKS. 2023; 33(7–8): 124

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: