LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Skvěle obsazený i médii navštívený Kulatý stůl na téma Budoucnost primární péče v ČR konaný v Praze dne 30. 5. 2023. Primární péče se dala dohromady – zubní lékaři, praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, gynekologové. Je třeba udržet zdravotní síť v dosahu pacientů. Ačkoli primární síť nese břímě většiny kontaktů, má bezmála nulové dotace, nulovou investiční podporu a snižuje se její podíl na veřejném zdravotním pojištění. V zahraničí je to aspoň 20 %. To vše se musí změnit. S digitalizací důležitost prvního kontaktu vzroste.

 

22. 7. 2023

LKS 07-08/2023

LKS. 2023; 33(7–8): 118

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: