LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění byly cenovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. 4/2024/OLZP navýšeny oproti maximálním cenám platným pro rok 2023 o 20 % u rekonstrukčních a pooperačních náhrad a o 8 % u ostatních výrobků, a to s účinností již ode dne 1. února 2024. Více informací: Aktuality pro členy na www.dent.cz.