LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Syn nesložil v řádném termínu maturitní zkoušku. Opravný termín mu stanovili na 23. září 2019. Od 1. října 2019 nastupuje do zaměstnání. Do kdy mám nárok na daňové zvýhodnění na dítě?

Pokud dítě nevykoná úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž mělo být vzdělání řádně ukončeno. Do 30. června se stále jedná o studenta, na kterého je možné uplatnit daňové zvýhodnění a následně také ještě za období bezprostředně navazujících školních prázdnin (červenec a srpen). Ale pouze za předpokladu, že během prázdnin nenastoupil na celý kalendářní měsíc do zaměstnání anebo po celý kalendářní měsíc neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, máte nárok na daňové zvýhodnění do konce srpna 2019.